2009. február 22., vasárnap

Imahétnyitó istentisztelet

Az Érkeserűi Református Egyházközség imahétnyitó istentiszteletén (2009. február 22.) Fazakas Ferenc, a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium iskolalelkésze, és a X.B. 6 diákja - Dombi Annamária, Barabás Boglárka, Almási Krisztina, Bíró Anett, Karsai Dávid Márk, Palásti Szilárd - hozta az evangélium üzenetét a gyülekezetbe.

A lelkipásztor a Jn 17,17-21 alapján beszélt az egységről, mely az idei imahét központi témája is egyben. Kihangsúlyozta, hogy az egység nem jelent egyformaságot, de jelenti, hogy egy közös cél az, amiért harcolunk, amire törekszünk. Ezért az egységért nem csak mi imádkozunk, de maga Krisztus is ezt kérte imádságában az Atyától, mely magában foglalja a gonosztól való megszabadítást is, hiszen az ördög munkájának célja, éppen ennek az egységnek a megbontása, a szétdobálása, mely minden esetben gyengíti a közösség erejét.

Ám Isten számára fontos az ő népének egysége, az Ő akarata az, hogy a világ előtt is nyilvánvalóvá váljon, hogy bár sokan és sokféleképpen szolgáljuk Őt, de ebben a sokszínűségben, a feladatok sajátos betöltésében mégis egyek lehetünk az Ő kezében.

Adja Isten, hogy gyarapodjunk ebben az egységben, Isten áldásában!

Az igehirdetést követően, a vendégek rövid bemutatkozása után, a gimnazisták szép és lélekemelő énekeit és imádságról elmondott gondolatait hallgathattuk meg. A gimnázium munkájának segítésére ajánlotta fel gyülekezetünk a délelőtti perselypénzt (250 RON), kérve Isten gazdag áldását a pedagógusok, lelki vezetők és diákok életére egyaránt.

A lelki feltöltekezés után közös szeretetvendégségen vettünk részt a gyülekezeti teremben, ahol a nőszövetség vendégszeretetében részesülhettünk.