2009. szeptember 23., szerda

Híres keserűiek: Bihari Mór

Bihari Mór
ügyvéd, szépirodalmi és jogi író
Érkeserű, 1860. április 25. – ?, ?


Középiskolai tanulmányait Nagykárolyban és Debrecenben végezte, a jogi egyetemet Budapesten hallgatta. 1886 óta gyakorló ügyvéd Budapesten.

1900-ban az egykori debreceni diák, mint "köz- és váltóügyvéd" 1000 koronát adományoz a főiskola egyetemmé fejlesztése végett.

Első művével: Cicero élet- és jellemrajza a debreceni városi Casino által a Kazinczy születésnapjára kitűzött pályadijat nyerte el; megjelent a Debreceni Kollégium Heti Közlönyében 1879-ben.

Tarnóczi álnév alatt több költeménye jelent meg szépirodalmi lapokban, büntetőjogi közleményei pedig jogi szaklapokban. A czukoradó története Magyarországon című jutalmazott pályamunkája a Nemzetgazdasági Szemle különlenyomataként jelent meg 1883-ban.

Megjelent kötetei: Cicero élet- és jellemrajza (1879); A czukoradó története Magyarországon (1883); Az ügyvédi képviselet kiterjesztése (1900); Előadói tervezet a felállítandó központi járásbíróság tárgyában (1906).

Szendrey Júlia (1828-1868) műveit összegyűjtötte, bevezetéssel és jegyzetekkel látta el: Petőfiné Szendrey Julia költeményei és naplói (1909); Petőfiné Szendrey Julia eredeti elbeszélései (1909).