2009. szeptember 16., szerda

Közgyűlés képekkel és Igékkel


A magyarkéczi református templom

"Akkor majd megtudja a mező minden fája, hogy én, az ÚR, teszem alacsonnyá a magas fát, és magassá az alacsony fát. Én szárítom ki a zöldellő fát, és én teszem virulóvá a kiszáradt fát. Amit én, az ÚR, megmondok, azt meg is teszem!"
(Ezék 17,24)

"És megrendülének az ajtó küszöbei a kiáltónak szavától, és a ház betelt füsttel."
(Ézs 6:4 )


"És szóla Salamon az egész Izráel népének, ezredeseknek, századosoknak, a bíráknak és egész Izráel minden elöljáróinak és a családfőknek..."
(2 Krón 1:2)"Ahol nincs vezetés, elvész a nép; a megmaradás pedig a sok tanácsos által van."
(Péld 11:14 )

"Monda azért Saul: Jertek ide mindnyájan, a népnek oszlopai, hogy megtudjátok és meglássátok, kiben volt ez a bűn ma?"
(1 Sám 14:38)

"Oh, vajha az én beszédeim leirattatnának, oh, vajha könyvbe feljegyeztetnének!"
(Jób 19:23)