2009. szeptember 16., szerda

Püspököt jelölt az Érmellék

Püspököt jelölt az Érmellék

Bihar megye – Szerda délelőtt tartották Magyarkécen az Érmelléki Református Egyházmegye időközi püspökjelölő közgyűlését. A 37 gyülekezetéből 35 adott le jelölést, ezekből 24–et Csűry István, 11–et Mikló Ferenc kapott.


Püspököt jelölt az Érmellék

A november 20.–án, Nagybányán tartandó egyházkerületi választó közgyűlésre készülve a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) egyházmegyéiben szeptember 18.–ig tartják meg a püspökjelölő közgyűléseket. Erre az összejövetelre szerdán délelőtt került sor az Érmelléki Református Egyházmegyében, helyszíne a magyarkéci templom volt. A vendéglátó tiszteletes, Mike Pál orgonakísérete mellett a 35 lelkész, 15 főgondnok, 7 gondnok és 7 pesbiter jelenlétéhez méltó hangerővel hangzott fel a 462. ének: „Itt van szívem, neked adom, Uram…”.


Határozatképes közgyűlés


A felsoroltak képviselték az egyházmegye 37 gyülekezetéből 36–ot, a névsorolvasásnál Csokaly említésekor nem jött válasz. Az összejövetel kezdetén Rákosi Jenő szentjobbi lelkész, egyházmegyei főjegyző hirdetett igét. Dániel próféta könyvéből vett idézet, és az abban szereplő Nabukodonozor király példáján keresztül egyebek mellett arról szólt, hogy Isten őrizzen meg bennünket a hatalomtól felfúvalkodott, a maguk dicsőségét építő, másokon átgázoló vezetőktől. Neve(ke)t nem említett, mint mondta, arról mindenki elmélkedjen magában… A már említett névsorolvasást követően a főjegyző bejelentette, hogy a 64 jelenlévő által a közgyűlés határozatképes.


Ketten nem jelöltek


Míg sikerült áthidalni bizonyos, a helyiektől független szervezési buktatókat, más kérdésekben is döntöttek Gellért Gyula esperes ügyvezetésével, illetve Farkas Zsolt, a KREK szakértője pályázati lehetőségekről tartott előadást. Mindezek után az egyes gyülekezetekben előzőleg kitöltött jelölőcédulák leadása, illetve azok összeszámlálása már igen hamar lezajlott. A már említett Csokaly mellett Albis sem adott le jelölést, az urnába került 35 cédula közül 24–re Csűry István megbízott püspök, míg 11–re Mikló Ferenc szalontai lelkész, a Bihari Református Egyházmegye esperesének neve volt írva. Az eredmény kihirdetése után, miközben a világi küldötteket ebédhez szólították, a lelkészek még közigazgatási gyűlésre maradtak a templomban, majd ők is asztalhoz ülhettek.


Erdon.ro