2009. szeptember 21., hétfő

Hálaadó istentiszteletet Öcsödön

"A templom segíti az összetartozást"

Hálaadó istentiszteletet tartottak az öcsödi templom 220 éves évfordulójánÜnnepi istentisztelettel emlékezett az öcsödi református gyülekezet a helyi templom felszentelésének 220. évfordulójára. Az alkalmon Bölcskei Gusztáv, a MRE Zsinatának lelkészi elnöke hirdetett igét. A püspök József története nyomán a megbocsátás és szelídség erényeit hangsúlyozta. Bölcskei Gusztáv szerint, ahogy József kész volt visszafogadni gonosztevő testvéreit, úgy a templom is visszavárja azokat, akiket az élet esetleg hosszú időre elszólított Istentől. A püspök hozzátette, a templom nem csak Isten közelségét, de az egymásra találást, a kölcsönös bizalom helyreállítását is segíti mai társadalmunkban. Az oktatási intézmények fenntartása mellett a falvak és gyülekezetek elnéptelenedése a keresztyén egyház legégetőbb problémája napjainkban – mondta Szabó József, a Nagykunsági Református Egyházmegye esperese. Szabó József az öcsödi templom megépítésének 220-ik évfordulója alkalmából tartott hálaadó Istentiszteleten kiemelte, nagy felelősség van ma a lelkipásztorok vállán. A kisfalvak lakóit egyaránt sújtja az anyagi, szociális és lelki válság, amelyből a lelkipásztor útmutatása és közösségszervező ereje jelenthet kiutat. A fiatalok elvándorlása kapcsán Szabó József hozzátette, ezt a munkát akkor is el kell végezni, ha tudjuk, az elvetett mag esetleg nem a szülőföldben, hanem valamely távoli vidéken érik erős fává.


Európa Rádió