2009. szeptember 10., csütörtök

Harangjaink

A harangok eredetére, sorsára vonatkozólag sajnos eltérő adataink vannak, amit biztosan tudunk, hogy a gyülekezetnek 1848-ig három harangja volt.

A legrégibb harang és egyben a gyülekezet legrégebbi adata 1643-ból való, egy 180 fontos harang a Fráter család adományából. Ezt a szabadságharc idején, 1849-ben az újévet ünneplő gyülekezet ágyúöntés céljára ajánlja fel.


1785-ben öntenek egy 142 kg-os harangot szintén a Fráterek támogatásával 568 korona költséggel. Egyes források szerint a harangot tkp. 1802-ben öntötték Diószegen. Ezt a kisharangot 1917-ben hadicélokra engedik át a temesvári császári és királyi katonai parancsokságnak kilogrammonkénti 4 koronás térítési egységár ellenében.

1808-ban készül el a kibővült templom tornyába a 6 mázsás nagyharang. Ehhez járul az ugyanabban az évben elkészült "fertályos" toronyóra, Knapp György váradi órásmester műve - 1971-ig, a nagyharang megrepedéséig működött kisebb-nagyobb javításokkal.


A kisharang helyébe 1926-ban Németországban öntet az egyházközség egy 4 mázsás acélharangot. Nyéki Ferenc, Érkeserűből elszármazott amerikai lakos (Barberton, Ohio) erre a célra 160 amerikai dollárt, a harangállítás teljes költségét adományozta (azzal a kikötéssel, hogy a Nyéki családhoz tartozók felett, ha meghalnak, a harang ingyen szóljon); a gyülekezet azonban e célra már összegyűjtött 43.000 lejt. A harangot az adományozóról nevezték el, a templomban pedig emléktáblát állítottak számára. Az adományozott összeg hovafordításáról közgyűlés dönt.


Nyéki Ferenc 160 dollára akkor kb. 32.000 lejnek felelt meg. Összehasonlítás végett ugyanabban az évben Szakács András orgonaépítésre a 20.000 lejt, a szükséges teljes összeget adományozta.

1970-ben a nagyharang fakoronáját vasra cserélik, kijavítják a kisharang koronáját és ütőjét.

Az 1808-ban öntött 312 kg súlyú nagyharang 1971-ben megrepedt - feltételezhetően a toronyóra ütéseitől. Többszöri sikertelen javítási próbálkozás után, a harangot 1973 márciusában Nagybányán ismét átöntette a gyülekezet anyagpótlással. Súlya így 485 kg lett. A harangöntés összes költsége 35.000 lej volt.

A nagyharang

A nagyharang felirata: "ÁTÖNTVE AZ ÉRKESERŰI / REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG / HÍVEINEK ÖNKÉNTES ADOMÁ- / NYÁBÓL KALLO[S] ISTVÁN LELKI / PÁSZTOR ÉS SZÍLÁGYI FERENCZ / GONDNOK IDEJÉBE. SOL[I] DEA GLO / RIA EGYEDÜL ISTENNÉ A DICSŐSÉG // 1973 // ÖNTÖTTE A NAGYBÁNYAI GUTINUL / KISIPARI TERMELŐSZÖVETKEZET / SZELECZKY IGNÁCZ. KIR. JÓZSEF / MAROSÁN JÁNOS. SEBESTYÉN JÁNOS."

Márton Béla monográfus 1943-ban az 1785-ben és 1926-ban önött harangok meglétét említi, az 1645 és 1802-ben öntött harangokról állítja, hogy hadicélokra lettek átadva. Lelkészi feljegyzések szerint viszont az 1808-ban készült harang az 1645-ös újraöntése.

A kisharang

A kisharang felirata: "ISTEN DICSŐSSÉGÉRE ÖNTETTÉK AZ ÉRKESERŰI REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍVEI 1926-BAN / OROSZ LAJOS LELKIPÁSZTOR, KIRALY BÉLA FŐGONDNOK ÉS KISS IMRE KURÁTOR IDEJÉBEN"

Jelenleg tehát az 1926-ban öntött 4 mázsás kisharang, illetve az 1973-ban átöntött 6 mázsás nagyharang tölti be a hírnök és hívogató szerepét.Harangjainkat 2005-ben villamosítottuk és automatizáltuk Nagy Csaba nagyváradi mérnök által - Zamfir Szilvia és Horváth Alex keserűből elszármazott amerikai (Clovis, California) testvéreink adományának köszönhetően.


Az alábbi videókon a két harang együttes szólását hallgathatja illetve tekintheti meg. Felvételünk 2009. május 22-én készült, amikor a harangokat az egyesült Magyar Református Egyház közös alkotmányának kihirdetésének alkalmával húztunk meg.