2009. szeptember 14., hétfő

Híres keserűiek: Keserűi Dajka János

Keserűi Dajka János
református püspök, egyházi író
Érkeserű, 1580 - Gyulafehérvár, 1633. május 18.

Az Érmellék több püspököt is adott a református egyháznak: Érkeserűben született Keserűi Dajka János (1580–1633), Székelyhídon Tofaeus Dobos Mihály (1624–1684), Bihardiószegen Diószegi Kiss István (1635–1698), Érsemjénben Csiha Kálmán (1929-2007), illetve a még tájegységileg részben idetartozó Pérben Budai Ézsaiás (1766–1841).

Dajka János keserűi származása mellett szól nemcsak a maga és mások által is használt előneve, hanem az Érkeserűben 1599-ben feljegyzett Dayka név, illetve a ma is ismert Dajka-rét nevű dűlő.

1617-ben Bethlen Gábor fejedelem "tiszta életéért, eszességéért, tudományáért s feddhetetlen erkölcséért" címeres nemeslevéllel nemesi rangra emeli. A címerben zöld halmon álló fehér galamb kiterjesztett szárnyakkal áll, lábában lúdtollat tart, fölötte ragyogó nap.


Keserűi Dajka János címere

Tanulmányait Debrecenben, Wiitenbergben, Marburgban végezte, majd 1609. május 24-én beiratkozik a heidelbergi egyetemre. Hazájába visszatérve előbb Nagyváradon (1611), majd Gyulafehérváron (1615) lelkész és Bethlen Gábor udvari papja, tanácsadója. 1618. november 18-tól haláláig az erdélyi református egyház püspöke. Az orthodox kálvinista irányzat híve; a református egyház buzgó megszilárdítója főleg az unitárius eszmék befolyása elleni védekezésben. 1617-ben a fejedelem jelenlétében nyilvános vitatkozást tartott Csanádi Pállal, a kitűnő unitárius hittudóssal.

Az Öreg Graduál címlapja

Jelentős része van a halála után kiadott, Geleji Katona István püspök nevéhez kapcsolódó hivatalos énekeskönyv, az Öreg graduál összeállításában, melyet Geleji 1636-ban adott ki Gyulafehérváron. Halotti beszédei közül a Hodászi Lukács tiszántúli püspök felett tartott (Debrecen, 1613) és a Károlyi Zsuzsánna (Bethlen Gábor fejedelem felesége 1606-tól haláláig, 1622-ig) temetésén elmondottak nyomtatásban is megjelentek, és pedig az utóbbiak ugyanazon alkalomra írott gyászversével együtt az Exequiarum Caeremonialium... libelli duo (Gyulafehérvár, 1624) c. gyűjteményben, melynek előszava szintén tőle való.

Emléktábla az érkeserűi templomban

1995. szeptemberében ünnepi istentisztelet keretén belül emléktáblát avattak az érkeserűi református templomban az egykori püspök emlékére.